§ 50 Omakotitontin Sampola 609-47-10-2 vuokrasopimuksen uusiminen

Lataa 

PRIDno-2020-3848

Päätöspäivämäärä

26.6.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokrasopimus uusitaan ajaksi 1.1.2022 - 31.12.2071 kaupunginvaltuuston 29.5.2017 (86§) vahvistaman hinnoittelun mukaisesti seuraavin ehdoin:

Uusi vuokra on 1008,31 € ja se sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) vuoden 2019 keskiarvoluvun 1968 kohdalla.

Uuden vuokran käyttöönotossa noudatetaan viiden vuoden siirtymäaikaa. Vuodelta 2022 ja 2023 peritään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa. Uuden sopimuksen mukaisesta vuokrasta peritään 60 % vuodelta 2024 ja 80 % vuodelta 2025. Vuodesta 2026 lähtien peritään uuden sopimuksen mukaan laskettua täyttä vuokraa.

Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran.

Vuokralaisen on sovittava vuokranantajan kanssa uuden vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta hyvissä ajoin ennen vanhan sopimuksen vuokra-ajan päättymistä.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Sampola 609-47-10-2 vuokrasopimus uusitaan edellä esitetyn mukaisesti.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö