§ 21 Omakotitontin Sampola 609-47-11-15 vuokrasopimuksen uusiminen

Lataa 

PRIDno-2021-503

Päätöspäivämäärä

12.2.2021

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Vuokrasopimus uusitaan ajaksi 1.1.2022 - 31.12.2071 kaupunginvaltuuston 29.5.2017 (86 §) vahvistaman hinnoittelun mukaisesti seuraavin ehdoin:

Uusi vuokra on 1.076,63 € ja se sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) vuoden 2020 keskiarvoluvun 1974 kohdalle.

Vuokrasopimuksen uusimisessa noudatettavasta viiden vuoden siirtymäsäännöksestä seuraa, että uuden sopimuksen mukaisesta vuokrasta peritään 20% vuonna 2022, 40% vuonna 2023, 60% vuonna 2024, 80% vuonna 2025 ja 100% vuodesta 2026 lähtien. Siirtymäkauden aikana peritään kuitenkin vähintään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa. Siirtymäsäännös koskee vain sopimuksen uusimishetken vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran.

Vuokralaisen on sovittava vuokranantajan kanssa uuden vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta hyvissä ajoin ennen vanhan sopimuksen vuokra-ajan päättymistä.

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla tonttipäällikkö päättää vuokrattuna olevan tontin tai huvilapalstan myymisestä tai uudelleen vuokrauksesta samalle vuokralaiselle kaupunginvaltuustossa vahvistettujen hintojen perusteella.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Sampola 609-47-11-15 vuokrasopimus uusitaan edellä esitetyn mukaisesti.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö