§ 56 Omakotitontin Toejoki 609-52-113-7 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa 

PRIDno-2020-4003

Päätöspäivämäärä

10.7.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokrasopimusta voidaan jatkaa 30:lla vuodella siten, että alkuperäisen vuokrasopimuksen päätyttyä vuokralainen sitoutuu hyväksymään 1.1.2034 alkaen vuokraehdot, mm. vuokran, jotka vuokranantaja tarkistaa vastaamaan muiden tähän verrattavien vuokrasopimusten ehtoja.

Päätös

Päätän, että [peitetty] ja [peitetty] vuokratun omakotitontin Toejoki 609-52-113-7 vuokrasopimusta jatketaan seuraavasti:
”Omakotitontin Teojoki 609-52-113-7 vuokra-aikaa jatketaan 31.12.2063 asti. Alkuperäisen vuokra-ajan päättyessä 31.12.2033 vuokralainen sitoutuu hyväksymään 1.1.2034 alkaen vuokraehdot, mm. vuokran, jotka vuokranantaja tarkistaa vastaamaan muiden tähän verrattavien vuokrasopimusten ehtoja.”

Allekirjoitus

Iiris Lehti, ma. kiinteistölakimies, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö