§ 26 Omakotitontin Tuorsniemi 609-28-52-8 vuokrasopimuksen päättäminen

Lataa 

PRIDno-2020-1726

Päätöspäivämäärä

1.4.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 31.3.2020, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavasta tonttijohtomaksusta tehdään kaupunginvaltuuston päätöksen 29.5.2017 § 86 mukaiset pidätykset.

Palautus maksetaan, kun vuokralainen on palauttanut alkuperäisen vuokrasopimuksensa kaupungille.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Tuorsniemi 609-28-52-8 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 31.3.2020, johon saakka tontista peritään vuokraa.

Vuokralaiselle palautetaan tonttijohtomaksu 2.728 euroa, josta vähennetään seuraavat erät:

  • 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista
  • tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 13 %
  • vuokra ajalta 1.1.-31.3.2020

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö