§ 37 Omakotitonttien luovuttaminen tonttiarvonnassa 5/2019

Lataa 

PRIDno-2019-2515

Päätöspäivämäärä

29.5.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Hakuajan päätyttyä 27.5.2019 klo 16:30 oli omakotitontteihin jätetty 10 hakemusta. Hakijoille arvottiin tarkastustoimen toimistonhoitajan Merita Pajusen läsnä ollessa järjestysnumerot. Hakijoiden, jotka olivat saaneet viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana kaupungin tontin tai hakivat tonttia yrityksen nimiin, arvontanumeroon lisättiin 100. Arvonnan perusteella tontin saa 4 hakijaa.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki luovuttaa alla mainitut omakotitontit hakijan toiveen mukaan joko vuokraamalla tai myymällä seuraavin ehdoin:

1.

Tontin numero Tontin saaja Pinta-ala m² Vuosivuokra € Kauppahinta €
609-89-11-14 [peitetty]
[peitetty]
1.299  1.659,45 33.189
609-89-12-4 [peitetty] 1.692 2.161,50 43.230

609-89-12-8

[peitetty]

1.500

1.916,25

38.325

609-89-12-13 [peitetty]
[peitetty]
1.669 2.132,10

42.642

 

2. Tonttien vuokrat on määritetty elinkustannusindeksin (1951 = 100) vuoden 2018 keski-indeksin luvun 1948 kohdalla.

3. Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkaa sopimuksen allekirjoituspäivästä ja päättyy 31.12.2069.

4. Tontin saajan on maksettava kaupungille viimeistään 29.7.2019 tonttijohtomaksu, joka on 2.728 euroa (sis. alv 24 %).

5. Tontin vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 29.8.2019. Allekirjoittamisesta on sovittava erillisen ohjeen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen allekirjoitusajan määräaikaa.

6. Loppuvuoden 2019 vuokra laskutetaan heti vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kauppahinta on oltava maksettuna kauppakirjaa allekirjoitettaessa.

7. Tontin luovutuspäätös peruuntuu automaattisesti, jos maksuja ei makseta tai sopimusta allekirjoiteta määräajassa.

 

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö