§ 128 Omakotitonttien luovutus Klasipruuki

Lataa 

PRIDno-2020-5704

Päätöspäivämäärä

26.10.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Jatkuvassa haussa olevat omakotitontit luovutetaan hakemisjärjestyksessä.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki luovuttaa alla mainitun omakotitontin hakijan toiveen mukaan joko vuokraamalla tai myymällä seuraavin ehdoin:

1.

Kiinteistötunnus   Tontin saaja Pinta-ala m2 Vuosivuokra € Kauppahinta €
609-89-23-3 [peitetty] 1057 1364,05 27281
609-89-23-5 [peitetty] 1086 1401,50 28030

 

2. Tontin vuokra on määritetty elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keski-indeksin luvun 1968 kohdalla.

3. Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkaa sopimuksen allekirjoituspäivästä ja päättyy 31.12.2070.

4. Tontin saajan on maksettava kaupungille viimeistään 14.11.2020 tonttijohtomaksu, joka on 2.728 euroa (sis. alv 24 %) yhtä tonttia kohden. Maksu tulee suorittaa kahdesta tontista.

5. Tontin vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 11.01.2021. Allekirjoittamisesta on sovittava hyvissä ajoin erillisen ohjeen mukaisesti.

6. Kauppahinta on oltava maksettuna kauppakirjaa allekirjoitettaessa. Loppuvuoden 2020 vuokra laskutetaan heti vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.)

7. Tontin luovutuspäätös peruuntuu automaattisesti, jos maksuja ei makseta tai sopimusta allekirjoiteta määräajassa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäälikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö