§ 96 Pihlavakarissa sijaitsevan alueen 609-430-1-18-0-795 vuokrasopimuksen jatkaminen

Lataa 

PRIDno-2021-2974

Päätöspäivämäärä

18.6.2021

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Pyyntöön voidaan suostua. Alue vuokrataan entisin ehdoin uudelleen yhtä pitkäksi aikaa, kuin Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaavaluonnoksen alueella olevien mökkien vuokra-aikoja on jatkettu Porin kaupunginhallituksen päätöksen 17.8.2020 § 426 mukaisesti eli 30.11.2030 saakka.

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla tonttipäällikkö päättää enintään 100.000 euron arvoisten kiinteistöjen luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön enintään kymmeneksi vuodeksi tai enintään yhden vuoden irtisanomisajalla toistaiseksi.

Päätös

Päätän, että Pihlavakarissa sijaitsevan lisäalueeksi vuokratun alueen 609-430-1-18-0-795 vuokrasopimusta jatketaan 30.11.2030 saakka. Vuoden 2021 vuokra laskutetaan, kun sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö