§ 55 Rakentamattoman omakotitontin Klasipruuki 609-89-12-5 vuokrasopimuksen päättäminen

Lataa 

PRIDno-2020-3978

Päätöspäivämäärä

10.7.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 30.6.2020, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavasta tonttijohtomaksusta tehdään kaupunginvaltuuston päätöksen 29.5.2017 § 86 mukaiset pidätykset.

Palautus maksetaan, kun vuokralainen on poistanut vuokraoikeuden kirjauksen kiinteistötietojärjestelmästä.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Klasipruuki 609-89-12-5 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 30.6.2020, johon saakka tontista peritään vuokraa.
Vuokralaiselle palautetaan tonttijohtomaksu 2.480 euroa, josta vähennetään seuraavat erät:

  • 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista
  • tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 33 %
  • vuokra ajalta 1.1.-30.6.2020

Allekirjoitus

Iiris Lehti, ma. kiinteistölakimies, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö