§ 73 Rakentamattoman omakotitontin Klasipruuki 609-89-12-6 vuokrasopimuksen päättäminen

Lataa 

PRIDno-2020-4676

Päätöspäivämäärä

27.8.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 31.8.2020, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavasta tonttijohtomaksusta tehdään kaupunginvaltuuston päätöksen 29.5.2017 § 86 mukaiset pidätykset. Lisäksi tonttijohtomaksusta vähennetään vuokra ajalta 1.1.-31.8.2020.

Vuokran määrä, jota ei muiden vähennysten jälkeen voida palautettavasta tonttijohtomaksusta vähentää, laskutetaan vuokralaiselta erikseen.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Klasipruuki 609-89-12-6 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 31.8.2020, johon saakka tontista peritään vuokraa.

Vuokralaiselle lähtökohtaisesti palautettavasta tonttijohtomaksusta (2.480 €) vähennetään alla mainitut erät. Se osa vuokrasta, jota tonttijohtomaksu ei riitä kattamaan, laskutetaan vuokralaiselta erikseen.

  • 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista
  • tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 33 %
  • vuokra ajalta 1.1.-31.8.2020

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö