§ 4 Rakentamisajan jatkaminen Murtosenmutkassa

Lataa 

PRIDno-2020-312

Päätöspäivämäärä

23.1.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokralaisen anomuksesta rakentamisaikaa on noudatetun käytännön mukaisesti myönnetty lähtökohtaisesti lisää noin kaksi vuotta alkuperäisen rakentamisajan päättymisestä lukien. Anomus voidaan siten hyväksyä.

Päätös

Päätän, että Rakennustoimisto Santala Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokratun tontin Murtosenmutka 609-50-41-12 ja Asunto Oy Porin Välipellontie 7-9:lle vuokratun tontin Murtosenmutka 609-50-41-13 rakentamisaikaa jatketaan 31.12.2022 saakka. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty määräaikaan mennessä, peritään vuokralaiselta määräajan yli menevältä ajalta sopimussakkona vuosivuokran suuruista määrää, ellei vuokranantaja pura sopimusta rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö