§ 129 Rakentamisajan jatkaminen ja rakentamisvelvoitteen määrän tarkistaminen yleisten rakennusten tontille Vähärauma 609-25-127-1

Lataa 

PRIDno-2020-5670

Päätöspäivämäärä

27.10.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokralaisen pyytämä rakennusvelvoitteen määrä 800 m2 vastaa viereisen tontin rakennusvelvoitteen määrää, joten pyyntöön voidaan suostua.

Vuokralaisen anomuksesta rakentamisaikaa on noudatetun käytännön mukaisesti myönnetty lähtökohtaisesti lisää noin kaksi vuotta alkuperäisen rakentamisajan päättymisestä lukien. Hanke on kuitenkin lykkääntynyt sote-uudistukseen liittyvästä yleisestä epävarmuudesta sekä koronan aiheuttamasta kiinteistöinvestointien lamaantumisesta johtuen, mitkä syyt eivät ole vuokralaisen vaikutusmahdollisuuksien piirissä. Edellä manituin perustein voidaan poikkeuksellisesti myöntyä pyyntöön tavanomaista pidemmän rakentamisajan jatkamiseen.

Päätös

Päätän, että Kaarinan Yrityspalvelut Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokratun tontin Vähärauma 609-25-127-1 rakentamisaikaa jatketaan 31.5.2024 saakka ja rakentamisvelvollisuuden määrä alennetaan 800 m2:iin. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty määräaikaan mennessä, peritään vuokralaiselta määräajan yli menevältä ajalta sopimussakkona vuosivuokran suuruista määrää, ellei vuokranantaja pura sopimusta rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö