§ 125 Rakentamisajan jatkaminen teollisuustontille Isojoenranta 609-18-54-5

Lataa 

PRIDno-2020-5637

Päätöspäivämäärä

21.10.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Pyyntöön voidaan suostua.

Päätös

Päätän, että Rakennustoimisto Santala Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokratun tontin Isojoenranta 609-18-54-5 rakentamisaikaa jatketaan 31.12.2021 saakka. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty määräaikaan mennessä, peritään vuokralaiselta määräajan yli menevältä ajalta sopimussakkona puolet vuosivuokran suuruisesta määrästä.

Allekirjoitus

Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö