§ 41 Retkeilyreittisopimus Noormarkussa

Lataa 

PRIDno-2020-2101

Päätöspäivämäärä

28.5.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Retkeilyreitit kulkevat osittain kaupungin ja osittain yksityisten maanomistajien mailla. Yksityisten maanomistajien kanssa tulee olla voimassa oleva sopimus oikeudesta pitää reittiä heidän omistamillaan mailla. Työllisyyspalvelut ovat neuvotelleet käyttöoikeussopimuksia maanomistajien kanssa. Pirkanmaan suuntaan kulkevasta retkeilyreitistä noin 30 kilometriä kulkee A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n omistamalla maalla. Yhtiön kanssa on neuvoteltu oheinen käyttöoikeussopimus.

Reitin haltijana toimii konsernihallinnon työllisyyspalvelut, joka vastaa siten sopimuksen mukaisista reitin haltijan vastuista ja velvollisuuksista kustannuksellaan. Sopimus tehdään olemaan voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajoin. Mikäli työllisyyspalvelut-toimintayksikölle ei enää osoiteta määrärahaa reitin rakentamiseen ja kunnossapitoon ja reitti tulee sopimuksen mukaisesti päättää. Sopimuksen irtisanomisen hoitaa infrajohtaminen työllisyyspalvelujen pyynnöstä ja työllisyyspalvelut hoitaa sopimuksen päättymisestä johtuvat reitin haltijan velvoitteet.

Päätös

Päätän, että A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n kanssa solmitaan oheisen käyttöoikeusluonnoksen mukainen käyttöoikeussopimus. Sopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta työllisyyden hoidon päällikkö reitin haltijana ja tonttipäällikkö infrajohtamisen maapolitiikkatiimin edustajana.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, infrayksikkö, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö