§ 50 Rivitalotontin Karjaranta 609-21-53-2 vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa 

PRIDno-2019-3401

Päätöspäivämäärä

4.7.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 30.6.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavista maksuista tehdään teknisen lautakunnan 27.5.2014 § 174 mukaiset pidätykset.

Palautus maksetaan, kun vuokralaiset ovat palauttaneet alkuperäisen vuokrasopimuksen kaupungille.

Päätös

Päätän, että rivitalotontin Karjaranta 609-21-53-2 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 30.6.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa.

Vuokralaiselle palautetaan tonttijohtomaksu 2.480 euroa, josta vähennetään seuraavat erät:
- 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista
- tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 3 %
- vuokra ajalta 4.4.-30.6.2019

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö