§ 41 Sopimussakko tontista Ruosniemi 609-51-49-10

Lataa 

PRIDno-2019-2939

Päätöspäivämäärä

6.6.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokrasopimuksen kohdan 6.7 mukaan vuokralainen on rakennusvelvollisuuden täyttämättä jättämisen johdosta velvollinen suorittamaan vuosivuokran lisäksi sopimussakkona kulloinkin maksettavan vuosivuokran suuruisen määrän laskettuna yli määräajan menevältä ajalta. Määräaika päättyy 30.6.2019.

Päätös

Päätän, että tontin Ruosniemi 609-51-49-10 vuokralaiselta peritään sopimussakkona rakentamisvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä vuosivuokran suuruista määrää 1.7.2019 alkaen.

Allekirjoitus

Elisa Laine tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö