§ 44 Sopimussakon perimättä jättäminen luovutettaessa osa rakentamattoman omakotitontin Klasipruuki 609-89-2-12 vuokraoikeudesta

Lataa 

PRIDno-2019-3284

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Sopimussakkoehdolla pyritään estämään keinottelua kaupungin tonteilla sekä turvaamaan tontinhakijoiden tasapuolinen kohtelu. Kysymyksessa on ns. jatkuvassa haussa ollut omakotitontti, jossa yhtiöhakijat ovat olleet huonommassa asemassa kuin ne yksityishenkilöt, jotka eivät ole viimeisen viiden vuoden aikana saaneet kaupungin tonttia.

Rakennusurakoitsijana yhtiö tavanomaiseen tapaan luovuttaa vuokraoikeuden osan tehdessään urakkasopimuksen huoneiston rakentamisesta. Menettely ei loukkaa muiden tontinhakijoiden oikeutta, joten sopimussakon perimiseen ei ole aihetta.

Päätös

Päätän, että [peitetty]ltä ei peritä sopimussakkoa, kun se siirtää puolet rakentamattoman omakotitontin 609-89-2-12 vuokraoikeudesta [peitetty] ja [peitetty]

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö