§ 94 Sopimussakon perimättä jättäminen luovutettaessa rakentamattoman omakotitontin vuokraoikeus, Klasipruuki

Lataa 

PRIDno-2019-5389

Päätöspäivämäärä

8.11.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Sopimussakkoehdolla pyritään estämään keinottelua kaupungin rakentamattomilla tonteilla sekä turvaamaan tontinhakijoiden tasapuolinen kohtelu. Tontti on luovutettu arvonnalla, jossa vuokralainen on ollut huonommassa asemassa kuin ne yksityishenkilöt, jotka eivät ole viimeisen viiden vuoden aikana saaneet kaupungin tonttia.

Vuokrasopimuksen sopimussakkoehdon mukaan tontti katsotaan rakentamattomaksi, kunnes rakennuksen lopputarkastus on suoritettu. Kyseessä olevalle tontille on rakentunut asemakaavan mukainen talo, joka on käyttöönottovaiheessa. Lopputarkastus on kuitenkin suorittamatta. Vuokralaisena oleva rakennusurakoitsija on siirtämässä vuokraoikeutta talon ostajille ennen lopputarkastuksen suorittamista.

Edellä oleva huomioon ottaen vuorkaoikeuden siirto ei loukkaa muiden hakijoiden oikeutta eikä mahdollista keinottelua rakentamattomilla tonteilla, joten sopimussakon perimiseen ei ole aihetta.

Päätös

Päätän, että tontin Klasipruuki 609-89-10-4 vuokralaiselta ei peritä sopimussakkoa, kun hän siirtää tontin vuokraoikeuden kolmansille.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö