§ 98 Sopimussakon perimättä jättäminen luovutettaessa rakentamattoman omakotitontin vuokraoikeus, Ruosniemi 609-51-49-10

Lataa 

PRIDno-2020-5463

Päätöspäivämäärä

12.10.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Sopimussakkoehdolla pyritään estämään keinottelua kaupungin rakentamattomilla tonteilla sekä turvaamaan tontinhakijoiden tasapuolinen kohtelu. Tontti on luovutettu arvonnalla, jossa vuokralainen on ollut huonommassa asemassa kuin ne yksityishenkilöt, jotka eivät ole viimeisen viiden vuoden aikana saaneet kaupungin tonttia.

Rakennusurakoitsijana yhtiö tavanomaiseen tapaan luovuttaa vuokraoikeuden tehdessään urakkasopimuksen huoneistojen rakentamisesta. Siirronsaajaosapuolet eivät ole olleet arvontamenettelyssä hakijoina. Menettely ei loukkaa muiden tontinhakijoiden oikeutta, joten sopimussakon perimiseen ei ole aihetta.

Koska rakennusvelvoite katsotaan vuokrasopimuksen mukaan täytetyksi vasta kun rakennusvalvontaviranomainen on suorittanut rakennuksella käyttöönottokatselmuksen, kaupunki jatkaa kaksinkertaisen vuokran perimistä uusilta vuokralaisilta [peitetty] siihen saakka, kunnes em. käyttöönottokatselmus on suoritettu.

Päätös

Päätän, että tontin Ruosniemi 609-51-49-10 vuokralaiselta Rakennustekniikka Seppä Oy:ltä ei peritä sopimussakkoa, kun hän siirtää tontin vuokraoikeuden [peitetty].

Samalla päätän, että [peitetty] peritään kaksinkertaista vuokraa siihen saakka, kunnes rakennuksella on hyväksytysti suoritettu käyttöönottokatselmus.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö