§ 102 Sopimussakon perimättä jättäminen luovutettaessa rakentamattoman omakotitontin vuokraoikeus, Isojoenranta 609-18-56-5

Lataa 

PRIDno-2020-5503

Päätöspäivämäärä

14.10.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Sopimussakkoehdolla pyritään estämään keinottelua kaupungin rakentamattomilla tonteilla sekä turvaamaan tontinhakijoiden tasapuolinen kohtelu. Tontti on luovutettu julkisen tarjouskilpailun kautta. Vuokralaisten alkuperäinen suunnitelma rakentaa tontille yhdessä paritalo on peruuntunut. [peitetty] ja [peitetty] ovat luopumassa vuokraoikeudestaan [peitetty] hyväksi ja [peitetty] on tarkoitus rakentaa tontille omakotitalo saatuaan tontin vuokraoikeuden kokonaan itselleen. Koska vuokraoikeus on tarkoitus siirtää alkuperäisten vuokralaisten välillä, menettely ei loukkaa muiden tontinhakijoiden oikeutta ja täten sopimussakon perimiseen ei ole aihetta.

Päätös

Päätän, että tontin Isojoenranta 609-18-56-5 vuokralaisilta [peitetty] ja [peitetty] ei peritä sopimussakkoa, kun he siirtävät tontin vuokraoikeuden [peitetty].

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö