§ 56 Sopimussakon perimättäjättäminen luovutettaessa osa rakentamattoman omakotitontin Lotskeri 609-55-68-6 vuokraoikeudesta

Lataa 

PRIDno-2019-3689

Päätöspäivämäärä

2.8.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Sopimussakkoehdolla pyritään estämään keinottelua kaupungin tonteilla sekä turvaamaan tontinhakijoiden tasapuolinen kohtelu. Tontti on luovutettu arvonnalla, jossa vuokralainen on ollut huonommassa asemassa kuin ne yksityishenkilöt, jotka eivät ole viimeisen viiden vuokden aikana saaneet kaupungin tonttia. Vuokrasopimuksen osan siirto ei siten loukkaa muiden tontinhakijoiden oikeutta, joten sopimussakon perimiseen ei ole aihetta.

Päätös

Päätän, että [peitetty] ei peritä sopimussakkoa, kun hän siirtää puolet rakentamattoman omakotitontin 609-89-2-12 vuokraoikeudesta [peitetty]

Allekirjoitus

Elisa Laine, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö