§ 59 Sopimussakon perimättäjättäminen luovutettaessa osa rakentamattoman omakotitontin Klasipruuki 609-89-11-9 vuokraoikeudesta

Lataa 

PRIDno-2019-3708

Päätöspäivämäärä

5.8.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Sopimussakkoehdolla pyritään estämään keinottelua kaupungin tonteilla, sekä turvaamaan tontinhakijoiden tasapuolinen kohtelu. Tontti on luovutettu arvonnalla, jossa [peitetty] ei ole ollut hakijana. Vuokraspoimuksen osan siirto ei loukkaa muiden tontin hakijoiden oikeutta, joten sopimussakon perimiseen ei ole aihetta.

Päätös

Päätän, että [peitetty] ei peritä sopimussakkoa, kun hän siirtää puolet rakentamattoman omakotitontin 609-89-11-9 vuokraoikeudesta [peitetty].

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö