§ 106 Sopimussakon perimättäjättäminen luovutettaessa rakentamattoman omakotitontin vuokraoikeus Klasipruuki 609-89-12-15

Lataa 

PRIDno-2019-6180

Päätöspäivämäärä

18.12.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Sopimussakkoehdolla pyritään estämään keinottelua kaupungin tonteilla sekä turvaamaan tontinhakijoiden tasapuolinen kohtelu. Kysymyksessä on arvontahaussa ollut omakotitontti, jossa yhtiöhakijat ovat olleet huonommassa asemassa kuin ne yksityishenkilöt, jotka eivät ole viimeisen viiden vuoden aikana saaneet kaupungin tonttia.

Rakennusurakoitsijana yhtiö tavanomaiseen tapaan luovuttaa vuokraoikeuden tehdessään urakkasopimuksen huoneistojen rakentamisesta. ssiirronsaajaosapuolet eivät ole olleet arvontamenettelyssä hakijoina. Menettely ei loukkaa muiden tontinhakijoiden oikeutta, joten sopimussakon perimiseen ei ole aihetta.

Päätös

Päätän, että Nigula Tanel Tmi:ltä ei peritä sopimussakkoa, kun se siirtää rakentamattoman omakotitontin 609-89-12-15 vuokraoikeudesta 1/2 [peitetty] ja 1/2 [peitetty]. 

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö