§ 54 Sopimusssakon perimättäjättäminen luvutettaessa osa rakentamattoman omakotitontin Tuulikylä 609-78-12-2 vuokraoikeudesta

Lataa 

PRIDno-2019-3545

Päätöspäivämäärä

12.7.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Sopimussakkoehdolla pyritään estämään keinottelua kaupungin tonteilla, sekä turvaamaan tontinhakijoiden tasapuolinen kohtelu. Kysymyksessä on ns. jatkuvassa haussa ollut omakotitontti, jonka vuokraoikeuden osan rakennusurakoitsija tavanomaiseen tapaan luovuttaa tehdessään urakkasopimuksen huoneiston rakentamisesta. Menettely ei loukkaa muiden tontinhakijoiden oikeutta, joten sopimussakon perimiseen ei ole aihetta.

Päätös

Päätän, että [peitetty] ei peritä sopimussakkoa, kun se siirtää puolet rakentamattoman omakotitontin 609-78-2-12 vuokraoikeudesta [peitetty] ja [peitetty]

Allekirjoitus

Elisa Laine, Tonttipäällikkö, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö