§ 64 Suostumus vuokrasopimuksen siirtoon

Lataa 

PRIDno-2020-4155

Päätöspäivämäärä

21.7.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokra-alue on tarkoitettu tilan Kvistiluodontie 32 lisäalueeksi, joten vuokrasopimuksen siirtämiseen tilan tuleville omistajille ei ole estettä.

Päätös

Vuokranantajan Porin kaupungin puolesta päätän antaa [peitetty] ja [peitetty] luvan siirtää edellä mainittu vuokraoikeus [peitetty] ja [peitetty]. Jäljennös vuokraoikeuden siirtoa koskevasta luovutuskirjasta on toimitettava vuokranantajalle viipymättä.

Vuokrasopimuksen vuokra-aluetta koskeva korjaus tehdään vuokrasopimukseen eri päätöksellä.

Allekirjoitus

Iiris Lehti, ma. kiinteistölakimies, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö