§ 23 Teollisuustontin Impola 609-42-29-10 vuokrasopimuksen uusiminen

Lataa 

PRIDno-2020-1485

Päätöspäivämäärä

27.3.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Impolan teollisuustonteille ei ole voimassaolevaa hinnoittelua. Vuonna 2015 on uusittu kolmen Impolassa sijaitsevan ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten tontin (TY-6) vuokrasopimus. Tuolloin sovellettiin yksikköhintaa 15,65 €/m² elinkustannusindeksin vuoden 2013 keskiluvun 1890 kohdalla. Yksikköhintaa voidaan soveltaa myös nyt uusittavana olevaan vuokrasopimukseen indeksimuutos huomioon ottaen. Näin ollen uusi yksikköhinta elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalla on 16,30 €/k-m². Näin ollen 3.545 m²:n suuruisen tontin elinkustannusindeksiin sidottavaksi vuosivuokraksi tulee 2.889,18 euroa. Vuokrasopimus uusitaan, kun vuokralainen on täyttänyt kaikki voimassa olevan sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Uuden vuokran käyttöönotossa noudatetaan viiden vuoden siirtymäaikaa. Vuosilta 2020-2022 peritään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa. Uuden sopimuksen mukaisesta vuokrasta peritään 60 % vuodelta 2023 ja 80 % vuodelta 2024. Vuodesta 2025 lähtien peritään uuden sopimuksen mukaan laskettua täyttä vuokraa. 

Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran.

Päätös

Päätän, että teollisuustontin Impola 609-42-29-10 vuokrasopimus uusitaan edellä esitetyn mukaisesti.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö