§ 96 Teollisuustontin Liikaistenmäki 609-27-9-2 vuokravapaus

Lataa 

PRIDno-2020-545

Päätöspäivämäärä

7.10.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokrasopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on tullut täyttää kahden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta. Täytettyään rakennusvelvoitteen määräajassa, vuokralainen voi kirjallisesta anomuksesta kuuden vuoden kuluessa sopimuksen alkamisesta saada vuokravapauden kolmeksi vuodeksi.vuodeksi.

Tontin rakentamisvelvoite on tullut täyttää 21.3.2020 mennessä. Käyttöönottokatselmukset on pidetty 6.11.2018, 14.6.2019 ja 12.2.2020, joten rakentamisvelvoite on täytetty määräajassa ja vuokrasopimus on allekirjoitettu 21.3.2018, joten hakemus vuokravapauden myöntämisestä on myös tehty määräajassa. Vuokravapautta tulee em. perusteilla myöntää kolme vuotta. Koska vuokralainen on maksanut koko vuoden 2020 vuosivuokran, vuokravapaus myönnetään ajalle 1.1.2021-31.12.2023.

Päätös

Päätän, että Kiinteistö Oy Porin Eteläväylä 42 A, B ja C:lle myönnetään tontin 609-27-9-2 vuokranmaksuun vapaus ajalle 1.1.2021-31.12.2023.

Tämän vapautuksen vuokranmaksuvelvoitteesta, joka on yhteismäärältään kolmen vuoden ajalta noin 11.597 euroa, katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö