§ 94 Teollisuustonttien Sampola 609-47-14-10 ja 609-47-14-11 vuokravapaus

Lataa 

PRIDno-2020-5364

Päätöspäivämäärä

7.10.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokrasopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on tullut täyttää kahden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta. Täytettyään rakennusvelvoitteen määräajassa, vuokralainen voi kirjallisesta anomuksesta kuuden vuoden kuluessa sopimuksen alkamisesta saada vuokravapauden kolmeksi vuodeksi.

Tontin 10 osalta rakentamisvelvoite on tullut täyttää 4.6.2015 mennessä. Rakennusten käyttöönottokatselmus on pidetty 6.11.2013, joten rakentamisvelvoite on täytetty määräaikaan mennessä. Kun vuokralainen on täyttänyt rakentamisvelvoitteen, hänellä on mahdollisuus kuuden vuoden kuluessa sopimuksen alkamisesta joko lunastaa tontti tai saada vuokravapaus kolmeksi vuodeksi. Tontin 10 osalta kuuden vuoden määräaika vuokravapauden hakemiselle on kulunut umpeen eikä vuokravapautta myönnetä.

Tontin 11 osalta rakentamisvelvoite on tullut täyttää 5.12.2019 mennessä. Käyttöönottokatselmukset on pidetty 31.10.2018 ja 21.11.2019, joten rakentamisvelvoite on täytetty määräajassa ja vuokrasopimus on allekirjoitettu 5.12.2017, joten hakemus vuokravapauden myöntämisestä on myös tehty määräajassa. Vuokravapautta tulee em. perusteilla myöntää kolme vuotta. Koska vuokralainen on maksanut koko vuoden 2020 vuosivuokran, vuokravapaus myönnetään ajalle 1.1.2021-31.12.2023.

Päätös

Päätän, että Kiinteistö Oy Porin Sampolantie 6:lle myönnetään tontin 609-47-14-11 vuokranmaksuun vapaus ajalle 1.1.2021-31.12.2023 ja, että Kiinteistö Oy Porin Sampolantie 10:lle ei myönnetä vuokravapautta.

Tämän vapautuksen vuokranmaksuvelvoitteesta, joka on määrältään kolmen vuoden ajalta noin 28.045. euroa, katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö