§ 75 Tilan Kvistiluodontie 60 609-430-35-139 myyminen, korjaus alkuperäiseen päätökseen

Lataa 

PRIDno-2019-4471

Päätöspäivämäärä

23.9.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on 1.247 m². Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 6.2.2012 § 9 vahvistanut Huvilajuovan alueen huvilatonttien hinnoittelun 1.7.2012 alkaen siten, että 1.200-1.599 m²:n suuruisten tonttien hinta on 30.000 euroa. Hinnat vahvistettiin elinkustannusindeksin (1951:100) vuoden 2011 keskiluvun 1812 kohdalle niin, että sovittavat kauppahinnat korotetaan vastaamaan elinkustannusindeksin tuoreinta vuosikeskilukua. Vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla tilan Kvistiluodontie 60 kauppahinta on 32.251 euroa.

Lisäksi ostajalta veloitetaan lohkomiskustannukset 591 euroa. Kokonaiskauppahinta on täten 32.842 euroa.

Päätös

Päätän, että kaupunki myy [peitetty] tilan Kvistiluodontie 60 609-430-35-139, pinta-alaltaan 1.247 m², 32.842 euron kauppahinnalla.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö