§ 20 Valaisinpylväiden sijoittaminen Etelärantaan

Lataa 

PRIDno-2020-1019

Päätöspäivämäärä

4.3.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontin 609-2-1-46 omistajan Kiinteistö Oy Porin Klubin kanssa on neuvoteltu sopimuksen jatkosta. Sopimusta jatketaan 1.1.2019 alkaen toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Elinkustannusindeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 105 euroa.

Tarkemmat ehdot ilmenevät erikseen laaditusta vuokrasopimuksesta.

Päätös

Päätän, että oheiseen karttaan merkityt alueet vuokrataan Kiinteistö Oy Porin Klubille oheisen sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö