§ 173 Vuokrattujen teollisuustonttien Tiiliruukki 609-33-3-3 ja 609-33-12-9 myyminen, Pro-Hewa Ab

Lataa 

PRIDno-2021-5704

Päätöspäivämäärä

3.12.2021

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Tontin 609-33-3-3 pinta-ala on 5550 m² ja rakennusoikeutta tontilla on 2220 k-m². Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen tontiksi (TY-3).  Vuokralainen on täyttänyt sopimuksessa edellytetyn rakentamisvelvoitteen. Kaupunginvaltuuston päätöksellään 9.12.2013 § 12 vahvistama yksikköhinta Tiiliruukin tonteille on 8,80 €/m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiarvoluvun 1863 kohdalla. Vuoden 2020 keskiarvoluvun 1974 kohdalla tontin kauppahinnaksi tulee 51.750 euroa.

Tontin 609-33-12-9 pinta-ala on 1350 m² ja rakennusoikeutta tontilla on 405 k-m². Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu asuinrakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueen tontiksi (ATY-1).  Vuokralainen on täyttänyt sopimuksessa edellytetyn rakentamisvelvoitteen. Kaupunginvaltuuston päätöksellään 9.12.2013 § 12 vahvistama yksikköhinta Tiiliruukin tonteille on 8,80 €/m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiarvoluvun 1863 kohdalla. Vuoden 2020 keskiarvoluvun 1974 kohdalla tontin kauppahinnaksi tulee 12.588 euroa.

Tonttien kauppakirjat tulee allekirjoittaa viimeistään 31.1.2022.

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla tonttipäällikkö päättää vuokrattuna olevan tontin tai huvilapalstan myymisestä tai uudelleen vuokrauksesta samalle vuokralaiselle kaupunginvaltuustossa vahvistettujen hintojen perusteella.

Päätös

Päätän, että Pro-Hewa Ab:lle myydään teollisuustontit Tiiliruukki 609-33-3-3 kauppahinnalla 51.750 euroa ja 609-33-12-9 kauppahinnalla 12.588 euroa oheisten kauppakirjaluonnosten mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö