§ 8 Vuokrattujen yleisten rakennusten tonttien Väinölä 609-44-113-2 ja 3 myyminen

Lataa 

PRIDno-2020-531

Päätöspäivämäärä

11.2.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontin 609-44-113-2 pinta-ala on 3.662 m² ja rakennusoikeus 916 k-m², tontin 609-44-113-3 pinta-ala on 3.251 m² ja rakennusoikeus 813 k-m². Kaupunginvaltuuston 16.6.2014 (§ 91) vahvistama yksikköhinta Väinölän palveluasumisen tonteille on 50 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiarvon 1863 kohdalla. Myytävät tontit kuuluvat hinnoittelun piiriin. Vuoden 2019 keskiarvoluvun 1968 kohdalla tontin 609-44-113-2 myyntihinta on 48.383 euroa ja tontin 609-44-113-3 myyntihinta 42.942 euroa.

Tontit on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y14), joten kauppakirjoihin on otettu ehto maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 96 §:n mukaisesti kunnan ja muun julkisyhteisön lunastusoikeudesta.

Oheisten kauppakirjaluonnosten mukaiset kauppakirjat tulee allekirjoittaa viimeistään 30.4.2020.

Päätös

Päätän, että tontit Väinölä 609-44-113-2 ja 3 myydään oheisten kauppakirjaluonnosten mukaisesti Pioneer Public Properties Finland Oy:lle 48.383 euron ja 42.942 euron kauppahinnoilla.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö