§ 21 Vuokratun huvilatilan myyminen Huvilajuovalta

Lataa 

PRIDno-2020-1295

Päätöspäivämäärä

11.3.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tilan pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 1.319 m². Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 6.2.2012 § 9 vahvistanut Huvilajuovan alueen huvilatonttien hinnoittelun 1.2.2012 alkaen siten, että 1.200-1.599 m²:n suuruisten tonttien hinnoittelu on 30.000 euroa. Hinnat vahvistettiin elinkustannusindeksin (1951:100) vuoden 2011 keskiarvoluvun 1812 kohdalle niin, että sovittavat kauppahinnat korotetaan vastaamaan elinkustannusindeksin tuoreinta vuosikeskiarvolukua. Vuoden 2019 keskiarvoluvun 1968 kohdalla tontin Kvistiluodontie 22 kauppahinta on 32.582 euroa.

Lisäksi ostajalta veloitetaan lohkomiskustannukset 591 euroa. Kokonaiskauppahinta on täten 33.173 euroa. Oheisen luonnoksen mukainen kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 29.5.2020.

Päätös

Päätän, että kaupunki myy [peitetty] tilan Kvistiluodontie 22 609-430-35-114, pinta-alaltaan 1.319 m², 33.173 euron kauppahinnalla.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö