§ 99 Vuokratun omakotitontin Isosanta 609-8-23-13 myyminen

Lataa 

PRIDno-2021-2997

Päätöspäivämäärä

21.6.2021

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Pyyntöön voidaan suostua. Isosannan kaupunginosan omakotitonttien myyntihinta on elinkustannusindeksin vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla 51,78 €/m².

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla tonttipäällikkö päättää vuokrattuna olevan tontin tai huvilapalstan myymisestä tai uudelleen vuokrauksesta samalle vuokralaiselle kaupunginvaltuustossa vahvistettujen hintojen perusteella.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki myy omakotitontin Isosanta 609-8-23-13 [peitetty].

Tontin pinta-ala on 666 m².

Tontin kauppahinta on 34.485 euroa.

Kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 30.10.2021.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö