§ 103 Vuokratun teollisuustontin Honkaluoto 609-80-2-3 myyminen

Lataa 

PRIDno-2019-5953

Päätöspäivämäärä

17.12.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontin pinta-ala on 4.000 m² ja se on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten tontiksi (TK-10). Kaupunginvaltuuston 9.12.2013 (§ 252) vahvistama yksikköhinta Honkaluodon TK-10-tonteille on 10,90 €/m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiarvoluvun 1863 kohdalla. Vuoden 2019 keskiarvoluvun 1948 kohdalla tontin kauppahinnaksi tulee 45.588 euroa. Tällä hinnalla tontti voidaan myydä 31.1.2020 saakka. Sen jälkeen vuonna 2020 myyntihinta lasketaan elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvulla. Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 30.4.2020.

Päätös

Päätän, että teollisuustontti Honkaluoto 609-80-2-3 myydään Kiinteistö Oy Porin Kuriirintie 8:lle 45.588 euron kauppahinnalla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö