§ 51 Vuokratun teollisuustontin Honkaluoto 609-80-50-3 myyminen

Lataa 

PRIDno-2020-3850

Päätöspäivämäärä

25.6.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontin pinta-ala on 4829 m² ja se on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu liike-, toimisto-, tuotanto- ja varastorakennusten tontiksi (K-39). kaupunginvaltuuston 9.12.2013 (§252) vahvistama yksikköhinta Honkaluodon K-39- tonteille on 43 €/m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiarvoluvun 1863 kohdalla. Vuoden 2019 keskiarvoluvun 1968 kohdalla tontin kauppahinnaksi tulee 87.706 euroa. Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 30.11.2020.

Päätös

Päätän, että teollisuustontti Honkaluoto 609-80-50-3 myydään [peitetty] 87.706 euron kauppahinnalla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö