§ 149 Vuokratun teollisuustontin Honkaluoto 609-80-2-2 myyminen

Lataa 

PRIDno-2020-5605

Päätöspäivämäärä

2.12.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontin pinta-ala on 2500 m² ja rakennusoikeutta tontilla on 1000 k-m². Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten tontiksi (TK-10).  Vuokralainen on täyttänyt sopimuksessa edellytetyn rakentamisvelvoitteen. Kaupunginvaltuuston päätöksellään 9.12.2013 § 12 vahvistama yksikköhinta Honkaluodon tonteille on 10,90 €/m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiarvoluvun 1863 kohdalla. Vuoden 2019 keskiarvoluvun 1968 kohdalla tontin kauppahinnaksi tulee 28.775 euroa. Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 31.1.2021.

Päätös

Päätän, että teollisuustontti Honkaluoto 609-80-2-2 myydään Kiinteistö Oy Porin Kuriirintie 6:lle 28.775 euron kauppahinnalla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö