§ 112 Vuokratun teollisuustontin Honkaluoto 609-80-3-5 myyminen, Kiinteistö Oy Porin Kuriirintie 11

Lataa 

PRIDno-2021-3599

Päätöspäivämäärä

10.8.2021

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Tontin pinta-ala on 4620 m² ja rakennusoikeutta tontilla on 1848 k-m². Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten tontiksi (TK-10).  Vuokralainen on täyttänyt sopimuksessa edellytetyn rakentamisvelvoitteen. Kaupunginvaltuuston päätöksellään 9.12.2013 § 12 vahvistama yksikköhinta Honkaluodon tonteille on 10,90 €/m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiarvoluvun 1863 kohdalla. Vuoden 2020 keskiarvoluvun 1974 kohdalla tontin kauppahinnaksi tulee 53.361 euroa. Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 30.11.2021.

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla tonttipäällikkö päättää vuokrattuna olevan tontin tai huvilapalstan myymisestä tai uudelleen vuokrauksesta samalle vuokralaiselle kaupunginvaltuustossa vahvistettujen hintojen perusteella.

Päätös

Päätän, että teollisuustontti Honkaluoto 609-80-3-5 myydään Kiinteistö Oy Porin Kuriirintie 11:lle 53.361 euron kauppahinnalla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö