§ 53 Vuokratun teollisuustontin Isojoenranta 609-18-58-6 myyminen

Lataa 

PRIDno-2019-3405

Päätöspäivämäärä

9.7.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontin pinta-ala on 2.261 m². Kaupunginvaltuuston 9.12.2013 (§ 252) vahvistama yksikköhinta Isojoenrannan teollisuustonteille (ei kortteli 54) on 6,50 €/m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiarvoluvun 1863 kohdalla. Vuoden 2018 keskiarvoluvun 1948 kohdalla tontin kauppahinnaksi tulee 15.367 euroa.

Päätös

Päätän, että teollisuustontti Isojoenranta 609-18-58-6 myydään Rakennus Uusitalot Oy:lle 15.367 euron kauppahinnalla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö