§ 142 Vuokratun teollisuustontin Kartano 609-41-16-3 myyminen

Lataa 

PRIDno-2020-6073

Päätöspäivämäärä

18.11.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontin pinta-ala on 2102 m² ja rakennusoikeutta tontilla on 840 k-m². Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten tontiksi (T-14). Kaupunginvaltuuston päätöksellään 9.12.2013 § 12 vahvistama yksikköhinta Kartanon tonteille on 8,80 €/m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiarvoluvun 1863 kohdalla. Vuoden 2019 keskiarvoluvun 1968 kohdalla tontin kauppahinnaksi tulee 19.540 euroa. Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 31.1.2021.

Päätös

Päätän, että teollisuustontti Kartano 609-41-16-3 myydään Kiinteistö Oy Porin Kartanontie 50:lle 19.540 euron kauppahinnalla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö