§ 93 Vuokratun teollisuustontin Liikaistenmäki 609-27-8-3 myyminen

Lataa 

PRIDno-2020-5432

Päätöspäivämäärä

6.10.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontin pinta-ala on 4308 m² ja rakennusoikeutta tontilla on 1723 k-m². Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten tontiksi (TK-23). Kaupunginvaltuuston päätöksellään 9.12.2013 § 12 vahvistama yksikköhinta Liikaistenmäen tonteille on 43 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiarvoluvun 1863 kohdalla. Vuoden 2019 keskiarvoluvun 1968 kohdalla tontin kauppahinnaksi tulee 78.265 euroa. Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 31.1.2021.

Päätös

Päätän, että teollisuustontti Liikaistenmäki 609-27-8-3 myydään Kiinteistö Oy Porin Vuokratalleille 78.265 euron kauppahinnalla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, Tekninen toimiala, Infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö