§ 104 Vuokratun teollisuustontin Ulasoori 609-30-3-3 myyminen

Lataa 

PRIDno-2020-5523

Päätöspäivämäärä

15.10.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontin pinta-ala on 5000 m² ja rakennusoikeutta tontilla on 2000 k-m². Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu pienteollisuusrakennusten korttelialueen tontiksi (TP6). Kaupunginvaltuuston päätöksellään 9.12.2013 § 12 vahvistama yksikköhinta Ulasoorin tonteille on 8,80 €/m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiarvoluvun 1863 kohdalla. Vuoden 2019 keskiarvoluvun 1968 kohdalla tontin kauppahinnaksi tulee 46.480 euroa. Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 31.1.2021.

Päätös

Päätän, että teollisuustontti Ulasoori 609-30-3-3 myydään Kiinteistö Oy Porin Winnovalle 46.480 euron kauppahinnalla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö