§ 1 Porin työllisyyden kuntataloudellisten vaikutusten analyysin ja työkalun tuottaminen

Lataa 

PRIDno-2019-1588

Päätöspäivämäärä

22.3.2019

Päätöksen tekijä

Työllisyyden hoidon päällikkö

Päätöksen perustelut

Hankittava työllisyyden taloudellisten vaikutusten analyysi on osa kaupungin työllisyyden kehittämistoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta.  Hankittavista selvityksistä raportointiin kaupunhallituksen suunnittelukokouksessa 15.3.2019.

Päätös

Päätän, että Mikko Kesä Oy:ltä hankintaan tarjouksen mukaisesti Porin kaupungin työllisyyden taloudellisten vaikutusten analyysi.  Laskentamallien pohjatietoina käytetään vuoden 2018 toteutuneita lukuja.  Palvelun toteutus käynnistyy hankintapäätöksen hyväksymisen myötä.

Allekirjoitus

Juha Laine, työllisyyden hoidon päällikkö, Konsernihallinto, Elinvoimayksikkö, työllisyyspalvelut

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö