§ 10 Rakennusautomaatiojärjestelmän päivitys

Lataa 

PRIDno-2019-5773

Päätöspäivämäärä

28.11.2019

Päätöksen tekijä

Verkostopäällikkö

Päätöksen perustelut

Hankitaan rakennusautomaation järjestelmäpäivitys Honeywell Oy:ltä hintaan 13 900 €. Suorahankinnan perusteena on olemassa olevan järjestelmän päivitys, johon useampia tarjouksia ei ole saatavilla.

Päätös

Päätetään hankkia järjestelmäpäivitys Honeywell Oy:ltä edellä mainituin perustein. 

Allekirjoitus

Jouko Halminen, verkostopäällikkö, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi