§ 2 CaseM-asianhallintajärjestelmän lakisääteisten muutosten hankinta

Lataa 

PRIDno-2021-1821

Päätöspäivämäärä

22.4.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 22 § mukaan ICT-yksikön päällikkö päättää enintään 100 000 euron hankinnoista.

CaseM-asianhallintajärjestelmän tiedonhallintalain ja SÄHKE2 muutosten mukaiset kehittämiskustannukset asianhallintajärjestelmään, kuuluvat osaksi voimassa olevaa Kuntien Tieran Oy:n sopimusta. Kehittämiskustannukset koostuvat tiedonhallintalain sekä SÄHKE2 muutosten mukaisten muutosten määrittelytyöstä, saavutettavuusdirektiivin mukaisista muutoksista sekä muista lakisääteisistä järjestelmän kehittämistarpeista.

Kehittämistarpeiden kustannukset muodostuvat seuraavasti:

  • Tiedonhallintalain ja SÄHKE2 muutosten mukaisten muutosten määrittelytyön kustannus on 11 600 €
  • Saavutettavuus-direktiivin muutosten määrittely, toteutus, testaus ja asennusten kustannus on 8 120 €
  • Erikseen priorisoitujen kehittämistarpeiden toteuttamisen kustannus on 12 760 €

Kehittämistarpeiden  kokonaiskustannus tässä vaiheessa on 32 480 €, josta Porin osuus on väkiluvun mukaan painotetulla osuudella 10,1 % eli 3 280,48 €. Määrittelytyön jälkeen annetaan erillinen tarjous toteutuskustannuksista.

Päätös

Päätän hankkia Kuntien Tieralta tarjouksen mukaiset asianhallintajärjestelmän kehittämistyön hintaan 3 280,48 €.

Allekirjoitus

Juha Seppänen, yksikönpäällikkö ICT-yksikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö