§ 14 Kuntarekry palvelun laajennus INTRO perehdytystyökalulla

Lataa 

PRIDno-2019-5835

Päätöspäivämäärä

3.12.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen perustelut

Porin kaupungin ICT-yksikkö ja HR-yksikkö ovat selvittäneet erilaisia vaihtoehtoja perehdysjärjestelmien vaihtoehdoiksi ja todenneet Kuntarekry-järjestelmän laajennuksen kokonaistaloudellisesti järkevimmäksi vaihtoehdoksi.

FCG talent OY:n tarjous perehdytystyökalusta on kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että INTRO -perehdytystyökalu hankitaan FCG Talent Oy:ltä määräajaksi 1.11.2019-31.5.2020.

Allekirjoitus

Heikki Haaparanta, ICT-yksikön päällikkö, Konsernihallinto, ICT-yksikkö

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö