§ 13 Lupapiste toiminnallisuuden laajentaminen

Lataa 

PRIDno-2019-4032

Päätöspäivämäärä

20.11.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen perustelut

Evolta Oy:n tarjoama Lupapiste, Rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu, on ollut Porin kaupungilla käytössä keväästä 2018.  Ratkaisua on tällä hetkellä mahdollista laajentaa Evolta Oy:n kehittämällä päätöksentekotoiminnallisuudella.
Päätöksentekotoiminnallisuus tehostaa ja helpottaa viranomaisen työskentelyä. Lupahakemukselta automaattisesti päätöspohjaan siirtyvät olennaiset tiedot poistavat ylimääräisiä työvaiheita ja lupapäätöksen valmistelu voidaan aloittaa heti, kun vireille jätettyä hakemusta aletaan viranomaisen toimesta käydä läpi. Samalla prosessi nopeutuu myös luvanhakijan näkökulmasta. Tietojen siirtely päätöksenteon eri taustajärjestelmän ja Lupapisteen välillä vähenee, ja päätöksenteon julkaisu onnistuu samasta palvelusta.

Kyseessä on aiemmin hankitun järjestelmän laajennus, joten ainut vaihtoehto järjestelmän laajennukseen on hankkia se Evolta Oy:ltä.

Päätös

Hankitaan Lupapiste Rakennusvalvonnan päätöksentekotoiminnallisuus Evolta Oy:ltä 5.11.2019saadun tarjouksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Heikki Haaparanta, ICT-yksikön päällikkö

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö