§ 5 Porin kaupungin rahoitushaku Valtiovarainministeriölle CaseM-asianhallintajärjestelmän kehittämishankkeesta ”Hankkeiden ja kaavojen käsittely ja julkisuus asianhallinnassa"

Lataa 

PRIDno-2020-5379

Päätöspäivämäärä

5.10.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen perustelut

Luotavan järjestelmän on tarkoitus palvella sekä kaavoitusta että kuntien muita hankkeita. Ko. hankkeen ensisijainen tarkoitus on selventää kaavoitusprosessin kulkua. Kaavoitusprosessi on pitkäkestoinen, monivaiheinen ja nykyisellään paljon hallintotyötä vaativaa. Kaavoitusprosessin kokoaminen hankkeen avulla yhdeksi kokonaisuudeksi helpottaa prosessin seuraamista vaiheittain, tietojen löytymistä helposti ja päätöksentekoa. Kaavoitusprosessin sisältämä runsas liiteaineisto yhteen paikkaan kerättynä palvelee kaupungin asukkaiden lisäksi myös elinkeinoelämää.

Kehityshanke vähentää manuaalista työtä ja vapauttaa siten resursseja muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen osallisuustyöhön. Rahoitettavaa hanketta voidaan hyödyntää myös muissa päätöksenteon prosesseissa sekä muissa hankkeissa. Tämä lisää tiedon avoimuutta, saatavuutta, ajantasaisuutta ja vähennetään julkaisuprosessissa tapahtuvia virheitä.

Hanke alkaa rahoituspäätöksen tultua ja päättyy viimeistään helmikuussa 2022. Mikäli rahoituspäätöstä ei saada, hanke raukeaa.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki osallistuu VM:n rahoitushakuun CaseM-asianhallintajärjestelmän kehittämishankkeelle ”Hankkeiden ja kaavojen käsittely ja julkisuus asianhallinnassa”.

Allekirjoitus

Juha Seppänen, ICT-yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, Porin kaupunki

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö