§ 2 Kaavoittajan valinta

Lataa 

PRIDno-2019-2231

Päätöspäivämäärä

30.4.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö

Päätöksen perustelut

Porin kaupunkisuunnittelu on toteuttanut hakumenettelyt kaavoittajan toimen täyttämiseksi kevään 2019 aikana. Tarkoituksena on vahvistaa kaupunkisuunnittelun suunnitteluosaamista erityisesti yleiskaavoituksen osalta. Tehtävän edellytyksenä on arkkitehdin, maisema-arkkitehdin, diplomi-insinöörin tai vastaava yliopistotasoinen tutkinto. Eduksi tehtävän hoitamiselle katsotaan olevan kaavoituskokemus, kaavanlaatijan pätevyys ja tietokonemallinnuksen taidot.

 

Hausta ilmoitettiin Satakunnan Kansassa, Helsingin Sanomissa, Kuntarekry- ja MOL-verkkopalveluissa sekä kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti yhteensä kahdeksan hakijaa. Hakijoista haastateltiin 20.3.2019 kolme henkilöä, jotka kaikki täyttivät kelpoisuusvaatimukset.

 

Hakemusten, haastattelujen ja kokemuksen perusteella kaupunkisuunnittelu esittää kaavoittajaksi [peitetty] ja varalle [peitetty].

Päätös

Kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti valitaan kaavoittajan toimeen [peitetty] ja varalle [peitetty]. 

Allekirjoitus

Jouko Hautamäki, Elinvoimayksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö