§ 686 Yksinyrittäjän tukipäätös, Finnish Motor Instruments Oy

Lataa 

PRIDno-2020-3640

Päätöspäivämäärä

10.6.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö

Päätöksen perustelut

Olette hakenut yksinyrittäjän korona-avustusta. Hakemuksenne ei täytä avustukselle annettuja kriteereitä seuraavien kohtien osalta:

Työ- ja elinkeinoministeriöltä 29.4.2020 tulleen ohjeen mukaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Yrityksenne on ilmoituksenne mukaan saanut ELY-keskuksen myöntämää koronarahoitusta, eikä teillä siksi edellä mainitun ohjeen mukaisesti ole enää mahdollisuutta saada yksinyrittäjätukea.

Päätös

Yksinyrittäjän korona-avustusta koskeva hakemuksenne hylätään edellä esitetyin perustein.

Allekirjoitus

Jouko Hautamäki, elinvoimayksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö