§ 807 Yksinyrittäjän tukipäätös, M. Naskali Oy

Lataa 

PRIDno-2020-4304

Päätöspäivämäärä

31.8.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö

Päätöksen perustelut

Olette hakenut yksinyrittäjän korona-avustusta. Hakemuksenne ei täytä avustukselle annettuja kriteereitä seuraavien kohtien osalta:

  • Yritystoiminta aloitettu 1.2.2020. Yritys ei pysty osoittamaan ennen koronaepidemiaa toteutunutta tulovirtaa niin, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan liiketoimintasuunnitelma ei ole riittävä näyttö koronaepidemian vuoksi alentuneelle liikevaihdolle.

Päätös

Yksinyrittäjän korona-avustusta koskeva hakemuksenne hylätään edellä esitetyin perustein.

Allekirjoitus

Jouko Hautamäki, elinvoimayksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö